19 kwietnia, 2022

Akademicki Klub Sportowy

INFORMACJA

 

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku organizuje na Uczelni „Akademicki Klub Sportowy”.

Chętnych studentów zapraszamy do zgłaszania się (z różnych dziedzin sportu)

na adres e-mail nwsp@nwsp.bialystok.pl lub telefonicznie do Rektoratu tel.  85 742-01-99.