22 stycznia, 2022

Decyzja Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku  z dnia 27.01.2022 roku

Decyzja Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku 

z dnia 27.01.2022 roku

 

W związku z nasilającą się dynamiką zachorowań studentów oraz wykładowców w Uczelni na Covid-19, w sytuacji rosnącego zagrożenia epidemicznego,

podjęto decyzję o kształceniu studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w trybie zdalnym.

            Okres kształcenia w trybie zdalnym obejmuje od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. włącznie.

 

                                                                         Rektor

                                                                        Dr Marek Jasiński prof. NWSP