Linguistica - Centrum Nauczania Języków Obcych

Ze wszystkimi szukaj wspólnego języka

Centrum Języków Obcych zaprasza na kursy

 • języka angielskiego
 • języka francuskiego
 • języka hiszpańskiego
 • języka niemieckiego
 • języka rosyjskiego
 • języka włoskiego

RODZAJE KURSÓW

 • wszystkie kursy trwają 90 godzin (godzina lekcyjna: 45 min.)
 • opłata za jeden kurs: 1.100 zł

Standardowe:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym – dzieci w wieku od 4 - 6 lat (2 razy w tyg. po 45 min.)
 • Junior I - dzieci w wieku od 7 do 8 lat (2 razy w tyg. po 45 min.)
 • Junior II - dzieci w wieku od 9 do 10 lat (2 razy w tyg. po 45 min.)
 • Junior III - dzieci w wieku od 11 do 12 lat (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)
 • Nastolatkowie (13-15 lat) (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)
 • Młodzież licealna (16-19 lat) (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)
 • Dorośli (2 razy w tyg. po 90 min.)
 • Aktywni 50+ (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)

Kursy przygotowujące do:

 • Matury - przygotowanie do matury na poziomie podstawowym (2 razy w tyg. po 90 min.) lub przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym (2 razy w tyg. po 90 min.)
 • Egzaminu Gimnazjalnego (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)
 • Egzaminów: FCE, CAE, CPE (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)
 • Kursy specjalistyczne – biznesowe i dla poszczególnych grup zawodowych
 • zgodnie z zapotrzebowaniem - oferty dla firm przygotowywane są indywidualnie (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)

Kursy konwersacyjne:

 • nastawione na przełamanie bariery komunikacyjnej i poszerzenie zakresu słownictwa na poziomach od A1 do C1 (2 razy w tyg. po 90 min. lub 45 min. + 90 min.)

OPłATY I FORMY ZAJĘĆ

 • zajęcia indywidualne: 40 zł za godzinę lekcyjną
 • zajęcia w duecie: 35 zł za godzinę lekcyjną
 • zajęcia w małej grupie (4-6 osób): 15 zł za godzinę lekcyjną
 • zajęcia w grupie standardowej (7-12 osób): 12 zł za godzinę lekcyjną

Dodatkowe informacje o Linguistica - Centrum Nauczania Języków Obcych

 • Kontrola postępów w nauce oraz test sprawdzający na koniec każdego semestru.
 • Kontakt z rodzicami ucznia (w przypadku nieobecności, czy niewystarczającej pracy ucznia).
 • Grupy maturalne - nadzór egzaminatora
 • Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.
 • Każdego roku organizujemy Olimpiadę Językową Linguistica - nagrody dla laureatów.
 • Kursy poranne, popołudniowe, wieczorne, weekendowe.
 • Miła i twórcza atmosfera.
 • Na zajęciach stosujemy metody adekwatne do wieku i potrzeb uczniów, kładąc nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacji w naturalnych sytuacjach, co jest podstawowym celem nauki języka. Uczymy także gramatyki, która jest narzędziem do formułowania poprawnych wypowiedzi.
 • Szkoła zatrudnia doświadczonego metodyka, który nadzoruje pracę lektorów.

Atrakcyjne ceny i promocje!
(10-15 % mniej za opłatę za cały semestr lub rok/za kontynuację nauki w następnym roku szkolnym/promocja rodzinna i grupowa/w przypadku zapisania się na 2 kursy itp.)

Aby uzyskać więcej informacji:

 • zadzwoń: tel. 607-697-520
 • przyjdź do szkoły: ul. Hetmańska 8, 15-727 Białystok
   

Zapraszamy!