Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • studia podyplomowe kwalifikacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
  • celem kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika służby bhp
  • do zadań specjalisty ds. bhp w firmie należeć będzie: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
  • przygotowuje do pracy w: przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy; specjalista ds. bhp może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bhp, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby