Obrona terytorialna

 • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pod względem wiedzy i umiejętności  do wykonywania pracy – w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa – w instytucjach, takich jak: Wojsko, Straż Graniczna, Policja, PSP, administracja rządowa i samorządowa oraz organizacjach proobronnych
 • ukończenie studiów podyplomowych obrona terytorialna daje absolwentowi dodatkowe kwalifikacje do pracy na stanowiskach:
  • osób zarządzających strukturami proobronnych organizacji pozarządowych;
  • osób odpowiedzialnych w organizacjach pozarządowych szkolących młodzież przedpoborową;
  • urzędników administracji publicznej związanych z bezpieczeństwem terytorialnym kraju;
  • żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pracujących w instytucjach mundurowych na stanowiskach związanych ze współpracą z organizacjami społecznymi.
 • absolwent posiada umiejętności niezbędne do pracy w organach administracji publicznej, związanych z bezpieczeństwem i obronnością, zarządzania oraz budowania elementów bezpieczeństwa terytorialnego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tych strukturach potencjału pozarządowych organizacji społecznych o profilu proobronnym, organizowania szkolenia proobronnego w organizacjach pozarządowych.
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych