Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  • dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • trwają 3 semestry: 360 godzin + 150 godzin praktyk
     
  • przygotowują do pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, internatach, świetlicach terapeutycznych, bursach szkolnych, ośrodkach pomocy pedagogicznej dla dzieci i rodziców, organizacjach społecznych