Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  • studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne, dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III
  • trwają 3 semestry: 444 godziny + 300 godzin praktyk (po 150 godzin praktyk w przedszkolu i w szkole w klasach I-III)
  • słuchacz otrzyma dwa indeksy i dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: z Pedagogiki przedszkolnej i Pedagogiki wczesnoszkolnej