Pedagogika wczesnoszkolna

  • studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne, dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III
  • trwają 3 semestry: 364 godziny + 150 godzin praktyk
  • nowość! osoby, które zapisują się na studia podyplomowe „Pedagogika wczesnoszkolna” mogą za dopłatą do czesnego 800 zł (rozłożoną na raty: 300 zł, 300 zł, 200 zł) ukończyć równolegle drugie studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna” (dodatkowe 80 godzin zajęć i 150 godzin praktyk) ...czytaj

Pedagogika przedszkolna