Wychowanie do życia w rodzinie 

  • dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne, przygotowują do nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" zgodnie z zakresem Podstawy Programowej Kształcenia z tego przedmiotu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
     
  • trwają 3 semestry: 350 godzin, praktyki 150 godzin