Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów.
 
  • podanie (drukowane litery, drukowane dwustronie)
  • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (części A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
  • 1 fotografia legitymacyjna
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego (200zł) na konto Uczelni 
 
Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"