Doradztwo personalne 

  • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

  • adresowane do absolwentów wyższych uczelni wiążących swoją przyszłość z zawodem doradcy personalnego w różnych instytucjach np. publicznych i niepublicznych agencjach doradztwa personalnego, ośrodkach kształtowania i rozwoju kariery, służbach społecznych, instytucjach oświaty

  • trwają 2 semestry: 200 godzin, brak praktyk

  • celem studiów jest kształtowanie kompetencji zawodowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy personalnego, zawodu cieszącego się coraz większym zainteresowaniem na współczesnym rynku pracy

  • oferta jest kierowana do osób, które chcą podnieść efektywność swego działania w relacjach z ludźmi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć psychologii i nauk pośrednich

  • absolwent posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy, psychologii społecznej, prawa i etyki pracy, zarządzania kompetencjami zawodowymi, technik negocjacji i mediacji, zarządzania konfliktami i talentami (konstruowanie systemu zarządzania), analizy rynku pracy  

  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych