Rekrutacja na studia podylomowe trwa

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: październik 2017r.

Zapraszamy do składania dokumentów na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

Decyduje kolejność zgłoszeń

Godziny pracy 

poniedziałek - piątek    9.00 - 16.20

sobota 9.00 - 16.00

niedziela 9.00 - 16.00

STUDIA PODYPLOMOWE

1. Obrona terytorialna NOWOŚĆ

2. Kryminologia z elementami kryminalistyki NOWOŚĆ

3. Seksuologia kliniczna NOWOŚĆ

4. Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej NOWOŚĆ

5. Logopedia

6. Terapia zajęciowa

7. Pomoc humanitarna

8. Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej
    i wczesnoszkolnej

9. Organizacja i zarządzanie oświatą

10. Asystent rodziny

11. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

13. Psychologia biznesu i zarządzania 

14. Zarządzanie kryzysowe 

15. Negocjacje i mediacje

16. Doradztwo personalne 

17. Resocjalizacja 

18. Oligofrenopedagogika 

19. Wychowanie do życia w rodzinie 

20. Podyplomowe studia pedagogiczne

21. Pedagogika przedszkolna

22. Pedagogika wczesnoszkolna

23. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

24. Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia
    zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

25. Diagnoza i terapia pedagogiczna

26. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

INFORMACJE DODATKOWE:

  • W sprawach rekrutacji można kontaktować się:

           tel.: (85) 742 01 99 wew. 18

           e-mail: bibliotekanwsp@gazeta.pl

  • Kierownik studiów podyplomowych:

          dr Anna Strumińska-Doktór

          e-mail: dlapani.asd@wp.pl