Od 15 stycznia 2019 r. zapraszamy do rekrutacji na semestr letni 2019

Pragniemy poinformować, że rekrutacja na studia podyplomowe potrwa do 28 lutego 2019 r.

 

UWAGA

Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym jest to ostatni nabór na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną!

 


Decyduje kolejność zgłoszeń

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %

Godziny pracy 

poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

 

STUDIA PODYPLOMOWE

1. Obrona terytorialna

2. Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

3. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

4. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (na podbudowie oligofrenopedagogiki)

5. Arteterapia

6. Socjoterapia

7. Kryminologia z elementami kryminalistyki

8. Seksuologia kliniczna

9. Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

10. Logopedia

11. Terapia zajęciowa

12. Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne

13. Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej
    i wczesnoszkolnej

15. Asystent rodziny

16. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

17. Bezpieczeństwo i higiena pracy

18. Psychologia biznesu i zarządzania 

19. Zarządzanie kryzysowe 

20. Negocjacje i mediacje

21. Doradztwo zawodowe

22. Resocjalizacja

23. Oligofrenopedagogika

24. Wychowanie do życia w rodzinie

25. Podyplomowe studia pedagogiczne

26. Pedagogika przedszkolna

27. Pedagogika wczesnoszkolna

28. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

29. Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia
    zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30. Diagnoza i terapia pedagogiczna

31. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

INFORMACJE DODATKOWE:

  • W sprawach rekrutacji można kontaktować się:

           tel.: (85) 742 01 99 wew. 18

           e-mail: rekrutacja.nwsp@gmail.com

  • Kierownik studiów podyplomowych:

          dr Anna Strumińska-Doktór

          e-mail: dlapani.asd@wp.pl