Od 27 maja 2019 r. zapraszamy do rekrutacji na semestr zimowy 2019

Pragniemy poinformować, że rekrutacja na studia podyplomowe potrwa do 31 sierpnia 2019 r.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %

Godziny pracy 

poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

1. Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

2. Arteterapia

3. Socjoterapia

4. Kryminologia z elementami kryminalistyki

5. Seksuologia kliniczna

6. Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

7. Terapia zajęciowa

8. Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne

9. Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej
    i wczesnoszkolnej

11. Asystent rodziny

12. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy

14. Psychologia biznesu i zarządzania 

15. Zarządzanie kryzysowe 

16. Negocjacje i mediacje

17. Doradztwo zawodowe

18. Wychowanie do życia w rodzinie

19. Podyplomowe studia pedagogiczne

20. Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia
    zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

21. Diagnoza i terapia pedagogiczna

22. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

 

2. kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
3. 1 fotografia legitymacyjna
4. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego w wysokości 200 zł
 

Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"

INFORMACJE DODATKOWE:

W sprawach rekrutacji można kontaktować się:

           tel.: (85) 742 01 99 wew. 13

           e-mail: rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

          dr Anna Strumińska-Doktór

          e-mail: dlapani.asd@wp.pl