snippet not found
Wymagane dokumenty na studia podyplomowe
 
Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.
 
  • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
  • 1 fotografia legitymacyjna
  • potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego w wysokości 200 zł
Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"