Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

  • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronie)
  • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (części A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
  • 1 fotografia legitymacyjna
  • kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu) / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
  • nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
  • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"