Pedagogika przedszkolna

  • dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • dają kwalifikacje, uprawnienia  pedagogiczne do nauczania w przedszkolach
  • trwają 3 semestry: 350 godzin + 150 godzin praktyk
  • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w 3 ratach po 1.000 zł)  + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
     
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
  • NOWOŚĆ! osoby, które zapisują się na studia podyplomowe "Pedagogika przedszkolna" mogą za dopłatą do czesnego 800 zł skończyć równolegle drugie studia podyplomowe "Pedagogika wczesnoszkolna" (dodatkowe 80 godzin zajęć i 150 godzin praktyk) ...czytaj

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty