Pedagogika wczesnoszkolna

 • Pedagogika wczesnoszkolna

  studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
 • dają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III
 • trwają 3 semestry: 354 godziny + 150 godzin praktyk
 • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w 3 ratach po 1.000 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
 • NOWOŚĆ! osoby, które zapisują się na studia podyplomowe „Pedagogika wczesnoszkolna” mogą za dopłatą do czesnego 800 zł ukończyć równolegle drugie studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna” (dodatkowe 80 godzin zajęć i 150 godzin praktyk) ...czytaj

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc: 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty