Psychologia biznesu i zarządzania 

  • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • adresowane do psychologów oraz do specjalistów z innych dziedzin np. pracowników działów personalnych, oświaty, kadry menedżerskiej, pracowników firm zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi i zarządzaniem kadrami
  • trwają 2 semestry: 260 godzin, brak praktyk
  • całkowity koszt: 3.000 czesne (płatne w 4 ratach po 750 zł) + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
  • celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej przydatnej w zarządzaniu firmą, przedstawienie najnowszych trendów we współczesnej psychologii zarządzania oraz nabycie i ukształtowanie umiejętności z obszaru kierowania zasobami ludzkimi
  • studia kształtują umiejętności potrzebne w biznesie oraz umożliwiają rozpoznanie potencjału menedżerskiego, zrozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z następujących obszarów: psychologia społeczna w zarządzaniu firmą, psychologia stosunków interpersonalnych, psychologia różnic indywidualnych
  • absolwent posiada wiedzę z zakresu motywowania pracowników, przygotowywania i prowadzenia negocjacji, trudnych rozmów z pracownikami, badań marketingowych oraz asertywności i twórczego rozwiązywania problemów w pracy zawodowej
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc: 34

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13