Seksuologia kliniczna NOWOŚĆ

 • studia podyplomowe kwalifikacyjne

 • adresowane do psychologów i lekarzy oraz absolwentów innych kierunków studiów po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów

 • trwają 4 semestry: 386 godzin (286 godzin dydaktycznych i praktycznych oraz 100 godzin stażu klinicznego)

 • koszt za jeden rok studiów podyplomowych:

  czesne
  4.300 zł (opłata jednorazowa)
  lub czesne
  4.500 zł (opłaty kwartalne: 4 raty po 1.250 zł)
  lub czesne
  4.700 zł (opłaty miesięczne: 8 rat po 520 zł, 9 rata 540 zł)
  + 200 zł jednorazowe wpisowe

 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych
  (co dwa tygodnie)

 • celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu: biologicznych podstaw seksualności człowieka, podstaw psychofizjologii seksualnej, zagadnień psychopatologii seksualnej, kliniki dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i terapeutycznych, seksuologii sądowej, zaburzeń identyfikacji i roli płciowej, treningu interpersonalnego, nadużyć seksualnych i przemocy w rodzinie, etyki zawodowej seksuologa oraz superwizji grupowej

 • studia kształtują umiejętności potrzebne do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych

 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

 • kadra studiów podyplomowych:

  prof. dr hab. Zbigniew Lew Starowicz
  dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
  dr Marek Jasiński, prof. NWSP
  mgr Justyna Sołowiej

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc: 20

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe 

 • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery)

 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (część A i B-suplement)

 • 1 fotografia legitymacyjna

 • CV - uwzględniające dotychczasowe doświadczenie zawodowe

 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu

 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł

Opłat należy dokonywać na konto: 92 80990004 0013 2785 2000 0010
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 18