Telefon: (85) 742-01-99 wew. 13
Al. Jana Pawła II 91

Kierunek Psychologia z europejską kadrą psychologów
z Francji, Niemiec i Słowacji
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
otworzyła w roku akademickim 2010/2011.
Jako pierwsza w regionie dostała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Dlaczego warto studiować Psychologię?

Nie wiem czy jest coś bardziej pasjonującego, zadziwiającego niż ludzie. Każdemu z nas wydaje się, że dużo o nich wie, bo sam jest człowiekiem. Studia psychologiczne pozwalają odkryć, że to niezupełnie tak. One pozwalają zdobyć solidną wiedzę o człowieku, o jego słabościach, siłach i możliwościach, o wielu tajemnicach życia społecznego. Uważam, że warto zdobyć tę wiedzę, rozwijać ją, a w szczególności nauczyć się ją wykorzystywać, żeby profesjonalnie radzić ludziom, pomagać, móc razem z nimi przewidywać. A w wielu miejscach i dziedzinach życia psychologów ciągle brak…

Ewa Drozda-Senkowska, prof. zw. dr hab. psychologii społecznej na Uniwersytecie Paris Descartes, profesor wykładowca w NWSP w Białymstoku