Wymagane dokumenty - Psychologia

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

3. oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu

7. przy składaniu dokumentów należy dokonać wpłaty na Uczelni (bądź przedstawić potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni) wg jednej z wybranej opcji: 

• 1.542 zł (czesne opłacane będzie w 4 ratach). Opłata zawiera:
wpisowe 400 zł, I rata czesnego 1.125 zł, opłata za legitymację 17 zł

887 zł (czesne opłacane będzie w 10 ratach). Opłata zawiera:
wpisowe 400 zł, I rata czesnego 470 zł, opłata za legitymację 17 zł

Opłat należy dokonywać na konto:
44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"