Uwaga studenci pierwszego roku!

W związku z otwartym procesem likwidacji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku studenci I roku posiadający statut studenta WSAP na dzień 28.02.2019r mają zagwarantowane dalsze kształcenie w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019 od 2 semestru w NWSP w Białymstoku.  

Przeniesienie studentów kierunków: administracja, psychologia, bezpieczeństwo narodowe odbędzie się na podstawie porozumienia z dnia 11.10.2018 roku oraz aktualnych uzgodnień pomiędzy syndykiem Adaminą Partycką-Skrzypek- likwidatorem WSAP-u, a Adamem Jakoniukiem- założycielem NWSP w Białymstoku.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery);
2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: część A i B-suplementu (w przypadku rejestracji na studia II stopnia) 
5. 1 fotografia legitymacyjna;
6. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg).
7. podanie o przeniesienie
8. kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)
9. zaświadczenie o posiadanym statusie studenta.
10. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni:
  • I raty czesnego;
  • opłaty za legitymację;

 

Przyjmowanie dokumentów:

od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30

 

 

Koszt studiów

Czesne naliczane od 1 kwietnia 

  • studenci są zwolnieni z opłaty wpisowego na mocy porozumienia z dnia 11.10.2018 roku.
  • opłata za legitymację 22 zł

 

Administracja 

  • czesne za rok: 3.400 zł  (płatne w 10 ratach po 340 zł) 

terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca

Psychologia

  • czesne za rok: 4.700 zł (płatne w 10 ratach po 470 zł)

terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca

Bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • czesne za rok: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)

                         terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca

 

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 

z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"

 

Terminarz zjazdów dla studiów niestacjonarnych:

zjazd 1: 06-07.04.2019 r.

zjazd 2: 11-12.05.2019 r.

zjazd 3: 25-26.05.2019 r.

zjazd 4: 15-16.06.2019 r.

zjazd 5: 29-30.06.2019 r.

Zajęcia dla studentów stacjonarnych rozpoczną się 8.04.2019 r.