Nasze Kierunki

Przyszłym kandydatom

Dołącz do NWSP w Białystok

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności:
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Zarządzanie kryzysowe (tylko I stopnia)
  • Bezpieczeństwo narodowe
Psychologia – jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności:
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia kliniczna
Administracja – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności:
  • Administracja samorządowa
  • Administracja publiczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Kształtuj swoją przyszłość

Co możemy zaoferować naszym przyszłym studentom?

Profesjonalną kadrę wykładowców

Zajęcia online

Więcej praktyki i mniej teorii

Program Erasmus

25 lat doświadczenia w kształceniu

Nieszablonowe podejście do nauki

Proces aplikacji

01.

Rejestracja online

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przyszłych studentów wprowadziliśmy możliwość rejestracji online.

02.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej rozpoczynamy proces rejestracji

03.

Dostarczenie dokumentów

Ostatnim etapem aplikacji jest dostarczenie dokumentów przez przyszłego studenta

Gotowy/Gotowa żeby zacząć?

Zapytaj o rekrutacje