Opłaty za rekrutację

Kandydat przy składaniu podania o przyjęcie na studia musi mieć potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni:

  • wpisowego
  • I raty czesnego oraz opłaty z legitymację
KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnegoSuma
AdministracjaI STOPNIA400 zł22 zł340 zł762 zł
Bezpieczeństwo węwnętrzneI STOPNIA400 zł22 zł360 zł782 zł
II STOPNIA400 zł 22 zł360 zł782 zł
200 zł absolwenci NWSP22 zł360 zł582 zł
PedagogikaI STOPNIA400 zł22 zł360 zł782 zł
II STOPNIA400 zł22 zł360 zł782 zł
200 zł absolwenci NWSP22 zł360 zł582 zł
II STOPNIA (spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)400 zł22 zł380 zł802 zł
200 zł absolwenci NWSP22 zł380 zł602 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE400 zł22 zł380 zł802 zł
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE400 zł22 zł470 zł892 zł

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja+ imię i nazwisko + kierunek studiów"

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej:

  • braku zapisu na kierunek studiów
  • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów

Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje Kanclerz na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania.