Opłaty za rekrutację

Kandydat przy składaniu podania o przyjęcie na studia musi mieć potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni:

  • wpisowego
  • I raty czesnego oraz opłaty z legitymację
KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnegoSuma
AdministracjaI STOPNIA400 zł22 zł380 zł802 zł
II STOPNIA400 zł 22 zł390 zł 812 zł
200 zł
absolwenci NWSP
0 zł
absolwenci NWSP jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
390 zł590 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA400 zł22 zł390 zł812 zł
II STOPNIA400 zł 22 zł390 zł812 zł
200 zł
absolwenci NWSP
0 zł
absolwenci NWSP jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
390 zł590 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE400 zł22 zł420 zł842 zł
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE400 zł22 zł520 zł942 zł

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja+ imię i nazwisko + kierunek studiów"

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej:

  • braku zapisu na kierunek studiów
  • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów

Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje Kanclerz na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania.