Studia podyplomowe

Wymagane dokumenty

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
 3. 1 fotografia legitymacyjna
 4. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego w wysokości 200 zł

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów".

Studia podyplomowe

Z zakresu pedagogiki:

 • NOWOŚĆ!! Etyka z filozofią dla nauczycieli (3 300 zł, III semestry) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 • Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (3 000 zł, III semestry)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (2 700 zł, III semestry)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (2 700 zł, III semestry)
 • Logopedia (3 600 zł, IV semestry)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (3 000 zł, III semestry)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (2 400 zł, III semestry)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (2 400 zł, III semestry)
 • Wychowanie do życia w rodzinie (2 400 zł, III semestry)
 • Asystent rodziny (2 800 zł, II semestry)
 • Organizacja i zarządzanie oświatą (2 800 zł, II semestry)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 000 zł, III semestry)
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 000 zł, III semestry)

Z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • Zarządzanie kryzysowe (1 800 zł, II semestry)

Z zakresu psychologii:

 • Psychologia biznesu i zarządzania (2 800 zł, II semestry)
 • Negocjacje i mediacje sądowe (2 800 zł, II semestry)
 • Psychologia kryzysu i interwencji (2 800 zł, II semestry)

W sprawach rekrutacji można kontaktować się:

Kierownik studiów podyplomowych:

 • dr. Agata Jacewicz