Studia podyplomowe

Wymagane dokumenty

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
 3. 1 fotografia legitymacyjna
 4. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego w wysokości 200 zł

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów".

Studia podyplomowe

Z zakresu pedagogiki:

 • Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (2 700 zł, III semestry; 1 700 zł przy udziale w dwóch podyplomówkach; 1 100 zł absolwenci NWSP)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (3 200 zł, III semestry)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 200 zł, III semestry)
 • Logopedia (4 600 zł, IV semestry)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (3 000 zł, III semestry)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (2 700 zł, III semestry)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (2 700 zł, III semestry)
 • Wychowanie do życia w rodzinie (3 000 zł, III semestry)
 • Asystent rodziny (2 600 zł, II semestry)
 • Organizacja i zarządzanie oświatą (3 000 zł, II semestry)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 000 zł, III semestry)
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 000 zł, III raty)
 • Arteterapia (3 000 zł, III semestry)

Z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • Zarządzanie kryzysowe (2 600 zł, II semestry)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 400 zł, II semestry)

Z zakresu psychologii:

 • Psychologia biznesu i zarządzania (3 000 zł, II semestry)
 • Negocjacje i mediacje sądowe (2 600 zł, II semestry)
 • Psychologia kryzysu i interwencji (3 000 zł, II semestry)
 • Seksuologia kliniczna (8 000 zł, IV semestry)

W sprawach rekrutacji można kontaktować się:

Kierownik studiów podyplomowych: