Zasady i warunki rekrutacji

Wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Studia I stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 4. 1 fotografia legitymacyjna
 5. CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 6. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Studia II stopnia

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
 3. Do wglądu akt ślubu w przypadku zmiany nazwiska (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich NWSP)
 4. 1 fotografia legitymacyjna
 5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 6. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację