16 października, 2020

KOMUNIKAT REKTORA NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

KOMUNIKAT REKTORA
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

  

w sprawie zasad funkcjonowania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Białymstoku od dnia 17 października 2020 r.

–  Kształcenie zdalne będzie główną formą realizacji zajęć uwzględnionych
w programach poszczególnych kierunków studiów.

Wykłady zamieszczane będą na platformie NWSP, a ćwiczenia realizowane są w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć na platformie Microsoft Teams.

   Uwaga: Informujemy, że zostały utworzone konta na platformie edukacyjnej o adresie
edu.nwsp.pl. Login i hasło do pierwszego logowania takie same jak do Wirtualnego
Dziekanatu.
Logowanie do platformy Microsoftu dla zajęć online:
https://login.microsoftonline.com/
hasła będą Państwu wysyłane e-mailem.

 

–  Sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem Uczelni prosimy załatwiać
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl
rektorat@nwsp.bialystok.pl).

–   Legitymacje studenckie zachowują ważność do 29 listopada 2020 r.

–   Tryb pracy pracowników administracyjnych Uczelni
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

     tel. 85 742 01 99 wew. 11 lub 12

–   Biblioteka czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

     tel. 85 742 01 99 wew. 18

–    W soboty i niedziele: Rektorat i Biblioteka – nieczynne