10 marca, 2021

KOMUNIKAT REKTORA Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

 

KOMUNIKAT REKTORA

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

w sprawie  ograniczenia funkcjonowania Uczelni

 

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 363) wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Uczelni:

w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.

 

–  nauka będzie realizowana wyłącznie w trybie zdalnym;

 

–  ogranicza się dostęp na teren Uczelni;

 

–  studenci obsługiwani będą w dniach: od poniedziałku do piątku za  pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl
lub
rektorat@nwsp.bialystok.pl ) lub  telefonicznie w godz. 7.30 – 15.30
(numery telefonów:   85 742 01 99 lub 85 742 01 66 wewn. 11, 12 lub 13)

 

–  możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych,  zapewniając dla osób
zainteresowanych bezpieczne warunki, zgodnie z wymogami sanitarnymi
(w pomieszczeniu biblioteki mogą przebywać jednocześnie 2 osoby);

  

–  biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.