4 kwietnia, 2020

Komunikat Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku z dnia 20.05.2020r.

KOMUNIKAT REKTORA

NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁYMSTOKU

w sprawie przedłużenia zasad postępowania dotyczących ograniczenia funkcjonowania
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

 

 • Przedłuża się termin stosowania zasad postępowania w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 ustalonych i podanych do wiadomości na podstawie wcześniejszych komunikatów Rektora.
 • Kształcenie na odległość będzie nadal główną formą realizacji zajęć uwzględnionych w programach poszczególnych kierunków studiów w semestrze letnim 2019/2020. Egzaminy, zaliczenia będą przeprowadzone zdalnie przez Platformę e-learningową NWSP.
 • Terminy zwrotów książek do biblioteki zostają przedłużone. W dalszym ciągu nie będą także naliczane kary za przetrzymanie książek.
 • Legitymacje studenckie zachowują ważność do 30 września 2020 r.
 • Tryb pracy pracowników administracyjnych Uczelni z dniem 11.05.2020 r. został przywrócony w godz. 8.00 – 15.30 tel. 85 742 01 99 wewn. 11 lub 12 oraz tel. kom. 693 828 770.
 • Biblioteka czynna: wtorki i środy w godz. 8.00 – 11.00 (Proszę wcześniej umawiać się telefonicznie: tel. 85 742 01 99 wew. 18).

 

Utrzymane ograniczenia obejmują m.in:

 • ograniczenie dostępu na teren Uczelni;
 • wszystkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem uczelni należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nwsp@bialystok.pl, rektorat@nwsp.bialystok.pl )
 • ogranicza się przyjmowanie dokumentacji papierowej do minimum.

 

KOMUNIKAT REKTORA NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Numer kontaktowy z NWSP 693  828  770 

W sprawie przedłużenia zasad postępowania dotyczących ograniczenia funkcjonowania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

 • do dnia 24 maja 2020 r.

Przedłuża się termin stosowania zasad postępowania w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 ustalonych i podanych do wiadomości na podstawie wcześniejszych komunikatów Rektora.

Kształcenie na odległość będzie nadal główną formą realizacji zajęć uwzględnionych w programach poszczególnych kierunków studiów w semestrze letnim 2019/2020. Terminy zwrotów książek do biblioteki zostają przedłużone. W dalszym ciągu nie będą także naliczane kary za przetrzymanie książek. Tryb pracy pracowników administracyjnych Uczelni pozostaje bez zmian, tj. utrzymany zostaje system pracy zdalnej i dyżurów w przypadku osób, których praca jest niezbędna do zachowania ciągłości funkcjonowania uczelni. Utrzymane ograniczenia obejmują m.in:

 • ograniczenie dostępu na teren Uczelni;

– wszystkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem uczelni należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl, rektorat@nwsp.bialystok.pl); – wprowadza się również dyżury w godzinach 8.00-15.00, tel. 693 828 770 – ogranicza się przyjmowanie dokumentacji papierowej do minimum; – wprowadza się wydłużony termin składania wniosków dotyczących spraw studenckich; – wszystkie sprawy finansowe jak stypendia, wynagrodzenia realizowane będą zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

Do 24 maja 2020 roku przedłużone zostało ograniczenie działalności uczelni. Jak podaje MNiSW, zajęcia w tym czasie powinny odbywać się zdalnie. Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji – na stronie internetowejhttps://www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 – ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE UCZELNI W OKRESIE EPIDEMII

Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń online, przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni – to rozwiązania usprawniające działania uczelni w obszarze przebiegu studiów.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowejhttps://www.gov.pl/web/nauka/rozwiazania-usprawniajace-funkcjonowanie-uczelni-w-okresie-epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 23 KWIETNIA 2020  – ROZWIĄZANIA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI W DRUGIEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych – m.in. takie rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowejhttps://www.gov.pl/web/nauka/rozwiazania-dla-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-drugiej-tarczy-antykryzysowej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 22 KWIETNIA 2020  – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ONLINE DLA STUDENTÓW

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Strona internetowa akcji: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej MNiSWhttps://www.gov.pl/web/nauka/strefa-komfortu-psrp–wsparcie-psychologiczne-online-dla-studentow

Komunikat

Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

z dnia 16.03.2020r.

w sprawie ograniczenia pracy przez pracowników uczelni i zasad funkcjonowania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 13.03.2020r. stanu epidemicznego w Polsce i zawieszenia działalności dydaktycznej prowadzonej na obszarze całego kraju wprowadzone zostały następujące zasady funkcjonowania NWSP:

– ogranicza się dostęp na teren Uczelni;

– wszystkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem uczelni należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl, rektorat@nwsp.bialystok.pl);

– pracownicy administracji będą stosować pracę zdalną;

– wprowadza się również dyżury w godzinach 8.00-15.00, tel. 85 742 01 99, 693  828  770 

 

– ogranicza się przyjmowanie dokumentacji papierowej do minimum;

– wprowadza się wydłużony termin składania wniosków dotyczących spraw studenckich;

– wszystkie sprawy finansowe jak stypendia, wynagrodzenia realizowane będą zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Kształcenie online

Na Platformie edukacyjnej NWSP znajdują się materiały edukacyjne ze zjazdu, który miał się odbyć 14-15 marca.

Wszystkie przedmioty (także na studiach dziennych) są sukcesywnie wstawiane oraz uzupełniane, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie swoich kont na platformie.

Adres strony: www.nwsp.pl

Sposób logowania do platformy:

Login numer albumu np: 4567

Hasło: NWSP(6 cyfr peselu bez spacji) np: NWSP990524 (urodzony 24.05.1999)

Komunikat biblioteki

W związku z zawieszeniem odbywania się zajęć dydaktycznych, terminy zwrotów książek do biblioteki zostają przedłużone.

Nie będą także naliczane kary za przetrzymanie książek.

O ewentualnej zmianie tego okresu poinformujemy w osobnym komunikacie.