30 listopada, 2020

KOMUNIKAT REKTORA w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  

KOMUNIKAT REKTORA

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

W związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą trybu przeprowadzania nauki w strefach czerwonych,

od dnia 17 października 2020 roku aż do odwołania,

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku będzie realizować naukę wyłącznie w trybie zdalnym.

 

 

KOMUNIKAT REKTORA

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Uczelni

w okresie od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. : 

–  ogranicza się dostęp na teren Uczelni;

–  pracownicy administracji częściowo są kierowani na pracę zdalną; 

–  studenci obsługiwani są od poniedziałku do piątku za  pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl  lub 
rektorat@nwsp.bialystok.pl )

albo telefonicznie w godz. 8.00 – 15.00

(numery telefonów:   85 742 01 99 lub 85 742 01 66 wewn. 11, 12 lub 13); 

–  udostępnia się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych,  zapewniając dla osób
zainteresowanych bezpieczne warunki (w pomieszczeniu biblioteki mogą przebywać
jednocześnie 2 osoby);

–  praca biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.