30 listopada, 2020

KOMUNIKAT REKTORA w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  

KOMUNIKAT REKTORA

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

W związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą trybu przeprowadzania nauki w strefach czerwonych,

od dnia 17 października 2020 roku aż do odwołania,

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku będzie realizować naukę wyłącznie w trybie zdalnym.

 

 

KOMUNIKAT REKTORA

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

w sprawie  ograniczenia funkcjonowania Uczelni

  

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1835) wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Uczelni:

 

–  ogranicza się dostęp na teren Uczelni;

 

–  studenci obsługiwani są od poniedziałku do piątku za  pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl lub rektorat@nwsp.bialystok.pl ) albo telefonicznie w godz. 7.30 – 15.30

(numery telefonów:   85 742 01 99 lub 85 742 01 66 wewn. 11, 12 lub 13)

 

–  udostępnia się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych,  zapewniając dla osób zainteresowanych bezpieczne warunki (w pomieszczeniu biblioteki mogą przebywać jednocześnie 2 osoby);

 

–  praca biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.