14 stycznia, 2018

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

ZAPRASZAM STUDENTÓW

NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁYMSTOKU

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu następujących dyscyplin naukowych: pedagogiki, psychologii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace studentów NWSP w Białymstoku rekomendowane przez Komisje egzaminacyjne przeprowadzające obrony.

Termin nadsyłania prac wraz z ich streszczeniem upływa 31 lipca 2018r.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin.

Prace prosimy przesyłać na adres Uczelni:

NWSP w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok

Komisję Konkursową tworzy Komitet Naukowy w składzie:

prof. zw. dr hab. Anna Kwiatkowska – przewodnicząca Komisji (psychologia)

dr hab. Małgorzata Jagodzińska, prof. nadzw. (pedagogika)

dr Ewa Romanowska (pedagogika)

dr hab. Piotr Gawliczek, prof. nadzw. (bezpieczeństwo wewnętrzne)

dr hab. Andrzej Urbanek (bezpieczeństwo wewnętrzne)

Wyniki pracy Komisji Konkursowej będą podane do końca września 2018r. na stronie internetowej NWSP w Białymstoku. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz wręczenie nagród nastąpi na Inauguracji nowego roku akademickiego w październiku 2018r.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

NWSP w Białymstoku

dr Agata Jacewicz