14 lutego, 2022

OCHRONA DZIECKA PRZED KRZYWDZENIEM. DOŚWIADCZENIA POMOCY INSTYTUCJONALNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

KARPOWICZ PAWEŁ

Aktualny stan infrastruktury instytucjonalnej, związanej z zapobieganiem przemocy w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przemocy w rodzinie i zapobiegania przemocy wobec dzieci, jest przedmiotem studiów i badań różnych dyscyplin humanistycznych. Prezentowane niżej badania i ich opis jest wykonany z perspektywy socjologicznej.

– ze Wstępu Pawła Karpowicza

Ochrona dziecka przed krzywdzeniem. Doświadczenia pomocy instytucjonalnej na terenie województwa podlaskiego

Karpowicz Paweł

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 99

ISBN 978-83-61612-27-8

cena 10 zł