24 listopada, 2022

Odbiór decyzji stypendialnych

Zapraszamy Studentów po odbiór decyzji stypendialnych

do 5 grudnia 2022 r.

stypendia rektora odbiór w Rektoracie

stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi odbiór w Kwesturze

 

Nie udzielamy informacji dot. przyznania/nie przyznania  stypendium drogą telefoniczną ani mailową.