30 lipca, 2020

Odbiór dyplomów i świadectw

SZANOWNI  ABSOLWENCI

Studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz Studiów podyplomowych

Zapraszamy po odbiór dyplomów

i świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

 

Prosimy o dokonanie opłaty na konto Uczelni w wysokości:

za dyplom  –   60 zł
za świadectwo   –  30 zł

(przy odbiorze dokumentów prosimy o okazanie potwierdzenia opłaty)

 

(Prosimy uprzejmie o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia daty i godziny odbioru dyplomu/ świadectwa.)