28 lutego, 2022

Organizacja kształcenia studentów na wszystkich kierunkach studiów od dnia 01.03.2022 r

Na postawie Zarządzenia Rektora NWSP z dnia 25.02.2022 r.
 organizacja kształcenia studentów na wszystkich kierunkach studiów od dnia 01.03.2022 r. odbywać się będzie w formie:

 

wykłady – w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 ćwiczenia – w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.