7 września, 2020

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia Rektora NWSP z dnia 07.09.2020 r.

organizacja kształcenia studentów na wszystkich kierunkach w nowym roku akademickim 2020/2021

odbywać się będzie w formie:

 wykłady- zdalnie,

ćwiczenia- stacjonarnie.