15 kwietnia, 2021

Rekrutacja 2022/2023

 

Zapraszamy do podjęcia studiów w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Tegorocznych maturzystów oraz osoby posiadające świadectwo dojrzałości zapraszamy do podjęcia studiów I stopnia  na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja, jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiadaczy dyplomów ukończenia studiów I stopnia zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia magisterskie II stopnia (Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja), dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Wszystkie osoby, które posiadają wykształcenie na poziomie minimum studiów I stopnia  zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą studiów podyplomowych.

 

Rekrutacja trwa od 9 maja 2022 r. do 30 września 2022 r.

 

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

Studia I stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie:

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 4. 1 fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 5. CD ze zdjęciem w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie jpg)
 6. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Studia II stopnia:

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
 3. fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 4. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie jpg)
 5. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

 

 

Informator dla kandydatów na studia 2022/2023