10 października, 2022

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Seminarium dyplomowe

w roku ak. 2022/2023  

  • III roku studiów niestacjonarnych  I stopnia (licencjackich) kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 
  • IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Psychologia
  • IV roku studiów niestacjonarnych kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Informujemy, że zapisy na seminarium dyplomowe do wybranych promotorów odbędą się telefonicznie


od dnia 13 października 2022 r.   do dnia 17 października  2022 r.

(o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń) 

numer telefonu  85 742 01 99 wewn.  11, 12, 15 w godz. 8:00 – 15:00

 

Promotorzy na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:  dr Grzegorz Radłowski,  dr Robert Daniłowicz

Promotorzy na kierunku Psychologia (stacjonarne): dr Marek Jasiński, dr Agnieszka Iłendo-Milewska

Promotorzy na kierunku Psychologia (niestacjonarne): dr Marek Jasiński, dr Agnieszka Iłendo-Milewska, dr Anna Kienig

Promotorzy kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna: dr Andrzej Puliński, dr Agata Jacewicz, dr hab. Barbara Bilewicz

W przypadku nie zapisania się do promotora
w wyznaczonym terminie zapisy będą dokonane odgórnie.

 

Studenci III roku kierunku Administracja przypisani są już do grup (grupy są widoczne w Wirtualnym dziekanacie).

Studenci II roku studiów II stopnia (magisterskich) kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne kontynuują seminarium u wcześniejszych promotorów, za wyjątkiem grupy dr Marka Strzody, którego seminarzyści będą dalej prowadzeni przez dr Wiesława Smolskiego.

Studenci V roku kierunku Psychologia kontynuują seminarium u wcześniejszych promotorów.

Studenci II roku kierunku Pedagogika kontynuują seminarium u wcześniejszych promotorów, za wyjątkiem grupy dr Ewy Romanowskiej, której seminarzyści będą dalej prowadzeni przez dr hab. Barbarę Bilewicz.

 

Ewentualne zmiany promotorów proszę ustalać z bezpośrednio z promotorami (potrzebna jest zgoda promotora do którego jest się przypisanym wraz ze zgodą promotora do którego Student chce się przepisać oraz podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o zgodę na zmianę promotora)