Studenci

Pragniesz uczelni, która poszerzy Twoje horyzonty?

W której szczególny nacisk kładzie się na rozwój zainteresowania? Dołącz do nas i poszerzaj swoje horyzonty. Rozpoczynając dorosłą przygodę dobrze jest wyróżnić się wśród swoich rówieśników i wybić się ponad przeciętność. Same studia często nie wystarczą. Możesz to osiągnąć dołączając do specjalnie utworzonych przez nas grup, kółek naukowych itp.

 • % wykładowców
 • % kierunki studiów licencjackich i magisterskich
 • % tys. studentów
 • % tys. absolwentów
 • % kierunki studiów podyplomowych
 • % firm współpracujących
 • % współpracujących zagranicznych szkół
 • % kierunków online

Atuty Uczelni

Wysiłek władz Uczelni (Założyciela - Kanclerza, Rektora) zaowocował pozyskaniem wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej (profesorów, doktorów, itp.), niezbędnej do realizacji na najwyższym poziomie zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, związanych z prowadzeniem kierunku studiów - pedagogika.Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, jest uzyskana w 2006 roku zgoda Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Ministra MENiS na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) - kierunek pedagogika.

 • Komunikatywność
 • Życzliwość w stosunku do studentów
 • Niekonfliktowy sposób bycia