Plan zajęć

Sprawdź rozkład zajęc na swoim kierunku

Semestr/rok:

Rok I

Studiów niestacjonarne I stopnia:
Plan zajęć

E-learning

ROK II

Studiów niestacjonarne I stopnia:
Plan zajęć

Semestr/rok:

Rok I

Plan zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne plan zajęć

E-learning
Plan zajęć studiów niestacjonarnych II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne plan zajęć
Bezpieczeństwo wewnętrzne seminarium
E-learning

UWAGA STUDENCI I ROKU

Studiów niestacjonarnych II Stopnia(magisterskich)
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
w roku ak. 2018/2019

Informujemy, że promotorem seminarium dyplomowego magisterskiego
będzie Pan dr hab. Andrzej Urbanek, prof. NWSP

Rok II

Plan zajęć studiów stacjonarnych
Plan zajęć
Plan zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia
Plan zajęć
Plan zajęć studiów niestacjonarnych II stopnia
Plan zajęć
Plan zajęć studiów niestacjonarnych II stopnia – seminarium
Plan zajęć

Rok III

Plan zajęć studiów stacjonarnych:
Plan studiów dziennych
Plan zajęć studiów niestacjonarnych:
Plan zajęć
Plan zajęć seminarium:
Seminarium dyplomowe

Semestr/rok:

Rok I

Plan zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia:
Pedagogika plan zajęć
Plan zajęć I roku studiów niestacjonarnych II stopnia:
Pedagogika plan zajęć
Seminarium I rok II stopnia
E-learning
Plan zajęć I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
PPW plan zajęć
E-learning

Rok II

Plan zajęć studiów stacjonarnych
Pedagogika plan zajęć
Plan zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia:
Plan zajęć
Plan zajęć studiów niestacjonarnych II stopnia:
Plan zajęć
Seminarium

Rok III

Plan zajęć studiów stacjonarnych

Plan zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia:
Plan zajęć
Seminarium dyplomowe

Semestr/rok:

Rok I

Plan zajęć studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich:
Plan studiów dziennych
E-learning
Plan zajęć studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich:
Psychologia I rok zaoczne
E-learning

Rok II

Plan zajęć studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich:
Plan studiów dziennych
Plan zajęć studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich
Psychologia niestacjonarne

Rok III

Plan zajęć studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich:
Psychologia stacjonarne
Plan zajęć studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich:
Psychologia niestacjonarne

Rok IV

Plan zajęć studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich:
Plan studiów dziennych
Plan zajęć studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich:
Plan psychologia zaoczne
Seminarium dyplomowe

Rok V

Plan zajęć studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich:


Plan zajęć studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich:
Plan zajęć studia niestacjonarne
Seminarium dyplomowe

Semestr/rok:

Rok I

Plan zajęć I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
PPW plan zajęć
E-learning

Rok II

Plan zajęć II roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
PPW plan zajęć

Semestr/rok:

Semestr I

Semestr II

Plan zajęć studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna semestr II
Plan zajęć Pedagogika Przedszkolna

Semestr III

Studia podyplomowe – Pedagogika Przedszkolna semestr III
Plan zajęć

Semestr/rok:

Semestr I

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela semestr I
Plan zajęć

Semestr II

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela semestr II
Plan zajęć

Semestr III

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela semestr III
Plan zajęć

Semestr/rok:

Semestr I

Studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna semestr I
Plan zajęć

Semestr II

Studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna semestr II
Plan zajęć

Semestr III

Studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna semestr I
Pedagogika wczesnoszkolna

Semestr/rok:

Semestr II

Podyplomowe studia pedagogiczne semestr II
Plan zajęć

Semestr III

Podyplomowe studia pedagogiczne semestr III
Podyplomowe studia pedagogiczne