Płatności

Szanowni studenci!

Informujemy, że w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse (dane do przelewu) widnieje nowy numer konta (indywidualny- KAŻDY STUDENT MA INNY NUMER KONTA), na który prosimy wpłacić czesne od roku akademickiego 2019/2020.

UWAGA

Dzieci studentów i pracowników NWSP w Białymstoku są zwolnione z opłaty czesnego za pobyt w Przedszkolu „Świat Zucha”.

ZNIŻKA

Absolwenci NWSP studiów I stopnia (licencjackich): wpisowe na studia magisterskie dwuletnie wynosi 200 zł.

ZNIŻKA

Absolwenci NWSP studiów II stopnia (magisterskich) i studenci studiujący w NWSP na dwóch kierunkach zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 400 zł.

ZNIŻKA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł (nie przysługuje studentom rozpoczynającym naukę w r. ak. 2018/2019 i wcześniej, którzy podpisali umowę z ratami miesiecznymi)

OPŁATY ZA STUDIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.

KierunekStopieńOpłata jednorazowa za cały rok
(do 10 października)
10 rat
(do 10 dnia każdego miesiąca (od października do lipca)
AdministracjaI STOPNIA3.600 zł380 zł (3.800 zł za rok)
II STOPNIA3.700 zł390 zł (3.900 za rok)
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA3.700 zł390 zł (3.900 za rok)
II STOPNIA3.700 zł390 zł (3.900 za rok)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE4.000 zł420 zł (4.200 za rok)
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE5.000 zł520 zł (5.200 za rok)

STUDENCI KONTYNUUJĄCY NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 PONOSZĄ OPŁATĘ CZESNEGO W KWOTACH NIEZMIENNYCH DO ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019.

KierunekStopieńOpłata jednorazowa za cały rok
(do 10 października)
Raty kwartalne
(do 10.10 10.12 10.03 10.05)
10 rat
(do 10 dnia każdego miesiąca (od października do lipca)
AdministracjaI STOPNIA3.200 zł-340 zł (3.400 zł za rok)
II STOPNIA---
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA3.400 zł-360 zł (3.600 zł za rok)
II STOPNIA3.400 zł-360 zł (3.600 zł za rok)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE3.600 zł-380 zł (3.800 zł za rok)
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE4.300 zł (jeżeli Student ma raty kwartalne)
4.500 zł (jeżeli Student ma raty miesięczne)
1.125 zł (4.500 za rok)470 zł (4.700 zł za rok)

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW W ROKU AKADEMICKIM

Rodzaj dokumentuWysokość opłat za
wydanie oryginału dokumentu
Wysokość opłat za
wydanie duplikatu dokumentów
Legitymacja studencka2233
Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia6090
Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia w tłumaczeniu na język angielski40-
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych30-