Samorząd studencki

Samorząd studencki na Rok Akademicki 2019/2020

Przewodnicząca

Patrycja Monika Stepańczuk

Zastępcy przewodniczącego

Eryk Łasek

Sekretarz

Ania Kondracka