Samorząd studencki

Samorząd studencki na Rok Akademicki 2022/2023

Przewodnicząca

Aleksandra Kamińska

Zastępcy przewodniczącego

Szymon Murawski

Sekretarz

Natalia Miśkiewicz