UWAGA! Od roku akademickiego 2013/2014 opłaty czesnego wynoszą:

Studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne
kierunek Praca socjalna NOWOŚĆ

 • czesne za rok: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł
 • terminy opłat: 
  I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów) 
  II rata – do 10 grudnia 
  III rata – do 10 marca 
  IV rata – do 10 maja