Regulaminy prezentowane są w formacie PDF, do ich przeglądania potrzebny jest program Acrobat Reader, który bezpłatnie można pobrać ze strony www.adobe.pl


     Instrukcje odbywania praktyk - studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

     Instrukcje odbywania praktyk - semestr II i III: Podyplomowe studia pedagogiczne, Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna

     Instrukcje odbywania praktyk - studia podyplomowe Logopedia

   Instrukcja odbywania praktyk - studia podyplomowe Język Angielski ...

   Regulamin odbywania praktyk - studia podyplomowe Język Angielski ...

 

               Instrukcje odbywania praktyk -Pedagogika rok III lic i 3 letnie mgr

           

               Instrukcja odbywania praktyk - Pedagogika profil prakt. II rok mgr

 

               Instrukcja praktyk - Pedagogika profil prakt. II rok lic i 3 letnie mgr

 

               Instrukcja odbywania praktyk - Pedagogika profil prakt. I rok mgr

 

               Instrukcje odbywania praktyk - BW rok III lic

               

                Instrukcja odbywania praktyk - rok IV i V

 

                Instrukcja odbywania praktyk - Praca socjalna III rok

 

             Instrukcja odbywania praktyk - BW II rok lic i I rok mgr - profil praktyczny