13 września, 2022

Stypendium od Miasta Białystok

Uwaga studenci!
Osoby studiujące w Białymstoku mogą ubiegać się o stypendium od Miasta Białystok.
Nagroda kierowana jest do osób, które wykazują się szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie.
Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 4,3.
Natomiast wiek kandydata – nie wyższy niż 26 lat. Stypendia będą wypłacane w jednej transzy do 15 grudnia 2022 r.