17 marca, 2022

SZANOWNI ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SZANOWNI  ABSOLWENCI
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych.