15 maja, 2020

Terminy zaliczeń i egzaminów

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez mgr Edytę Pogorzelską:

Metodyka edukacji matematycznej – ćw. III rok Ped.
Metodyka edukacji językowej PW – ćw. III rok Ped
Dydaktyka przedmiotowa – II sem. st. pod. przyg. do wyk. zaw. nau.

Odbędą się 30.05.2020 r.

Zaliczenia z przedmiotu „Prawne podstawy zarządzania kryzysowego”  prowadzonego przez dr Łukasza Twarowskiego

Odbędą się 23.05 godz. 12.00 na platformie NWSP