15 maja, 2020

Terminy zaliczeń i egzaminów

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotu Diagnoza zaburzeń psychicznych odbędzie się 28 czerwca godzina 17.00.

Egzamin odbędzie się na takich samych zasadach jak był przeprowadzony egzamin.