2 lutego, 2020

Terminy zaliczeń i egzaminów poprawkowych

UWAGA STUDENCI!

I rok Psychologii – jednolite niestacjonarne studia magisterskie

 

Zaliczenie przedmiotu (dodatkowy termin zaliczenia) „Komunikacja interpersonalna i społeczna” prowadzonego przez mgr Agatę Głogowską odbędzie się 15.02.2020 o godzinie 13:20 wszystkie osoby, które nie mają wpisu (nieobecość) są zobowiązane zgłosić się na zaliczenie!

 

II rok I stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia niestacjonarne, specjalność: bezpieczeństwo narodowe

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez dr Agnieszkę Daniszewską odbędzie się 09.02.2020 r. (niedziela) o godzinie 16:50

 

Termin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Grażynę Kędzierską odbędzie się 15.02.2020 r. (sobota) o godzinie 12:30

 

Dnia 29.02.2020 (sobota) w godzinach 10:10-11:40 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez dr Hannę Elżanowską

 

Z uwagi na to, że semestr zimowy kończy się 28.02.2020 wszyscy studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego powinni złożyć do 28.02. w Rektoracie podanie o wydłużenie sesji egzaminacyjnej.

 

Dnia 01.03.2020 (niedziela) o godzinie 13.20 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez dr Ewę Romanowską

Z uwagi na to, że semestr zimowy kończy się 28.02.2020 wszyscy studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego powinni złożyć do 28.02. w Rektoracie podanie o wydłużenie sesji egzaminacyjnej.