4 września, 2020

Terminy zaliczeń i egzaminów

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH

ustalone przez wykładowców:

dr Jarosław Galicki – 11.09.2020 r.  (piątek)

–  Bezpieczeństwo państwa (ćwiczenia)

   godz. 12.30     –   sala 202

–  Bezpieczeństwo państwa (wykłady)

   godz. 13.30     –   sala 202

–  Historia administracji (wykłady)

   godz. 14.30    –    sala 202

 

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe odbywają się
w budynku NWSP Al. Jana Pawła II 91

 

 

mgr Stanisław Wandałowicz- 12.09.2020 r. (sobota)

– Zwalczanie terroryzmu i przestępczości

godzina 8.30

Egzamin na platformie NWSP