9 października, 2020

UBEZPIECZENIE GRUPOWE

UWAGA STUDENCI !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

W terminie od  10.10.2020 r. – 27.10.2020 r. będą przyjmowane składki na ubezpieczenie grupowe studentów
następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Suma ubezpieczenia za r.ak. 2020/2021 wynosi 40,00 zł. (jest to składka za cały rok akademicki).

 

Wpłat należy dokonywać w Rektoracie Uczelni.

 

(Uwaga: ubezpieczenie jest często wymagane przez placówki, w których studenci odbywają praktyki).