17 października, 2022

UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NNW

(od następstw nieszczęśliwych wypadków)

STUDENTÓW

do 31.10.2022r. zapraszamy chętnych Studentów do zgłaszania się do zapisów na ubezpieczenie NNW

Składka płatna w Rektoracie

50zł

(za cały rok akademicki)

Podstawowe informacje:

  • polisa obowiązuje przez cały rok akademicki,
  • z polisy mogą skorzystać osoby do 65 roku życia,
  • ubezpieczenie obejmuje sporty wyczynowe,
  • polisa stanowi ochronę w czasie odbywania praktyk (niektóre placówki wymagają ubezpieczenia NNW).

 

OWU do wglądu w Rektoracie lub na stronie www uczelni

OWU EDU PLUS